Literární soutěž pro studenty UP

Literární soutěž pro studenty Univerzity Palackého je tradiční klání, které každoročně vyhlašuje rektor univerzity. Zaslané texty hodnotí odborná porota složená z literárních odborníků. Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu.

Aktuálně se můžete přihlašovat do 1. března na 30. ročník soutěže.