Studentská literární soutěž UP

Studentská literární soutěž Univerzity Palackého je tradiční klání, které každoročně vyhlašuje rektor univerzity. Zaslané texty hodnotí odborná porota složená z literárních odborníků. Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu.

Další ročník soutěže bude vyhlášen v lednu 2025. Mezitím si můžete přečíst vítězné práce z posledních sedmi ročníků.