Próza

1. Radka Činčalová (PřF, biochemie, 3. ročník)

2. Eliška Charvátová (FF, francouzská filologie – filmová studia, 2. ročník)

3. Pavla Skřivánková (FF, žurnalistika, 2. ročník)

Čestné uznání:
Barbora Jarinová (FF, ruská filologie + francouzská filologie, 3. ročník)