Próza

1. Barbora Hermanová (FF, filmová studia – televizní a rozhlasová studia, 2. ročník)

2. Tereza Sládečková (FF, žurnalistika, 1. ročník)

3. Helena Siegerová (FF, Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia, 3. ročník)

3. Toby Wehle (FF, angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, 2. ročník)