Kristýna Břečťanová

Krajní sveřepost
nebytí

Roztodivná malichernost
v hlodavé váčky roztříštěná
na střípky kraválu
duševního
zpytu

rozbití

Malicherná roztodivnost
spletitě zřásněná
v draperie
volut

přebytí

Bobule brusnice
malé a rudé jako řev
veřejí srdéčka
mrněte

var
hukot
fistule
prolití

z krytu
v popud
smete
vše

pistole.

přelití

•••

Para–bol
Hle – zřu:
Svátost vztahu
snesená na oltář
víry
v lásce, v míru
tu však:
lačný trn
a v trnu jed
záhuby
do huby
a hned tu
vztah naruby.
Řvu
zbitá
zlomená –
pokoutná
prolhaná
paranoia:
břímě tíží
rdousí
souží
tam se plouží
kypí, bují
v tělní sluji
vzduch se nadme
pupek praskne
a pryč plují
zlá to hnutí
ven
– jdu.

•••

Kaskáda
V jitru noci
v noci rána
rána moci
moci pána
pána lidu
lidu brána
branou v křivdu
v křivdu zvána
zvaná křivě
křivě hrána
na hraně úbytě
být tak s váma

být tak máma
synu dána
dáma věci
věci Pána
pannou duší
tělem prána
přání v nůši
snáší vrána
být tak dána
být tak zvána
být tak s váma
být
tak
s váma.

Sebou
sama.

•••

Neřest
Višní kapsa
třešní hrst
cukrová kapka
z hrsti v prst.

Ždibec kůže
od kosti masa
krve louže
v lůně prasat.

V koutku rtu úlomek
kakaové oblohy
malina v obalu
krémové lahody.

A za uchem z rosolu
sádelná báň
v tělnatém prostoru
neřesti pán.

•••

Fatální nespavost
Ve spánku
ve snu
třesu se
třesu
ve vřesu
hvozdu
ve stesku
po –
v lesku z blesku
znovu naň klesnu
na hruď rozpálenou
při ranním rozbřesku.

Ve spánku
ve snu
třesu se
třesu
po řezu
chřestu
ve stesku
po –
ve vzteku z presu
znovu naň klesnu
po hřbetu sklouznu
zlomená k pasu.

Ve spánku
ve snu
ve křesu
blesků
bez hlesu
lezu
po stesku
po –
koneček vlasu
v kapánku vosku
a jadérko hroznu
v ohryzku z pysku.

Ze spánku
ze snu
ve vzteku z presu
přizvu si v cestu
křidélek vozku
pro trosku z písku
ve stesku
po –
spánku
po snu
na zlomenou řasu
trochu tělního mazu
už bez vzteku
bez snů
bez stesku
po zlu.

•••