Poezie

1. Adam Hošek (FF, česká filologie – historie, 4. ročník)

2. Martin Schweitzer (FF, angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, 3. ročník)

3. Miki Strečků (FF, česká filologie – japonská filologie, 1. ročník)

Čestné uznání:
Marie Hroudová (PdF, speciální pedagogika – dramaterapie, 1. ročník)
Jaroslava Vitteková (PdF, výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, 2. ročník)