Propozice

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO STUDENTY UP 2023/2024

Píšete rádi? Nehnete se bez bločku plného spisovatelských nápadů a zatím jste se neodhodlali dát svůj text někomu k posouzení? Pak je ten správný čas zkusit štěstí v Literární soutěži pro studenty UP. Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu až dva tisíce korun.

Jubilejní 30. ročník studentské literární soutěže olomoucké univerzity vyhlásil rektor UP Martin Procházka. Zapojit se lze do 1. března 2024 (včetně) v těchto třech kategoriích:

  • poezie (minimálně 3 básně);
  • povídka (text do 10 normostran);
  • drama (text do 25 normostran).

O výsledcích soutěže rozhodne odborná komise, ve které zasednou básník, překladatel a dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý, literární expertka a členka Literárněvědné společnosti Jana Vrajová a spisovatel, scenárista a spoludržitel Českého lva Michal Sýkora. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2024.


PODMÍNKY A NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
Soutěžní příspěvky je nutné zaslat v termínu na e-mail: tomas.krejcirik@upol.cz s předmětem „Literární soutěž UP“. Texty musí být v obvyklých standardních elektronických formátech, ideálně DOC nebo PDF, v takové podobě, že jde s textem dále pracovat (lze ho kopírovat).

Musí být u nich i tyto vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • e-mail, mobil,
  • fakulta, ročník, studovaný obor.

Účastnit se mohou studenti/studentky všech forem studia ze všech fakult UP. Texty mohou být v češtině a slovenštině, práce v jiných jazycích nejsou přijímány. Normostranou se míní strana textu o 30+ řádcích a 1800 znacích (včetně mezer).

Pro splnění podmínek soutěže musí být dodány všechny uvedené údaje a sounáležitosti. Účastí v soutěži dává autor/ka souhlas se zveřejněním oceněných textů v tištěném a online vydání magazínu Žurnál UP, na webu spisovatele.upol.cz a v dalších materiálech a publikacích. Případné dotazy pište na e-mail tomas.krejcirik@upol.cz.

Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže