Propozice

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ UP 2018/2019

Píšete rádi? Nehnete se bez bločku plného poznámek a spisovatelských nápadů? Zatím jste se ale neodhodlali dát svůj text někomu k posouzení? Pak je ten správný čas zkusit štěstí v soutěži pro spisovatele!

Rektor UP Jaroslav Miller vyhlásil 25. ročník literární soutěže pro studenty a studentky olomoucké univerzity. Veškeré náležitosti přihlášení do soutěže naleznete na tomto odkaze. Vaše texty čekáme do 3. dubna 2019 na adrese:

Oddělení komunikace UP
Mgr. Tomáš Krejčiřík
Biskupské náměstí 1
771 11  Olomouc

Obálku označte heslem Literární soutěž UP.

 

Podmínky soutěže:

Pošlete na adresu uvedenou výše nejpozději do 3. dubna 2019 autorský text o daném rozsahu, účastnit se lze v těchto dvou kategoriích:

  • poezie (minimálně 3 básně);
  • povídka (text do 10 normostran).

Soutěžní texty zašlete v obálce ve třech kopiích (každá kopie pro jednoho ze tří porotců), na nichž budou uvedeny tyto údaje autora/autorky: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, fakulta, ročník a studovaný obor soutěžícího (pro splnění podmínek soutěže musí být uvedeny všechny tyto údaje). Normostranou se míní strana textu o 30+ řádcích a 1800 znacích. Účastnit se mohou všichni studenti prezenčního bakalářského a magisterského studia ze všech fakult UP. Texty mohou být v češtině a slovenštině, práce v jiných jazycích nejsou přijímány. Obálku lze odeslat poštou nejpozději 3. dubna 2019, texty poslané později nebudou do soutěže zařazeny (rozhoduje datum na poštovním razítku). Soutěžní texty zároveň zašlete také v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.docx na e-mail: tomas.krejcirik@upol.cz, na který pište i případné dotazy.

 

Porota:

Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu. O výsledcích soutěže rozhodne odborná komise, ve které zasednou dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý, spisovatel a autor detektivek Případ pro exorcistu či Modré stíny Michal Sýkora a literární expertka a členka Literárněvědné společnosti Jana Vrajová. Nejlepší autoři v soutěži budou oceněni v květnu 2018 na slavnostním předání cen.