Připravované besedy

Ex libris s Václavem Vokolkem + koncert Dagmar Civišové a Martina Vodičky

  • 16. 4. 2018, 16:45, aula FF UP (Křížkovského 10)
  • přednáška na téma Prostory, rytmy, krajiny, zpředmětňování a pomníky slov: výklad o vzájemných vazbách mezi krajinou, obrazy a hudbou
  • koncert: hudební realizace grafických partitur Václava Vokolka s názvem Zvukové příběhy a Zvuková kaligrafie z roku 2018