Připravované besedy

Ex libris s Michalem Jarešem

  • 12. 11. 2018, 15:00, uč. 1.35 (katedra bohemistiky FF UP, Křížkovského 10, Olomouc)