Propozice

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO STUDENTY UP 2022/2023

Píšete rádi? Nehnete se bez bločku plného spisovatelských nápadů a zatím jste se neodhodlali dát svůj text někomu k posouzení? Pak je ten správný čas zkusit štěstí v Literární soutěži pro studenty UP. Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu až dva tisíce korun.

Již 29. ročník literární soutěže pro studentky a studenty olomoucké univerzity vyhlásil rektor UP Martin Procházka. Zapojit se lze do 15. března 2023 (včetně) v těchto třech kategoriích:

  • poezie (minimálně 3 básně);
  • povídka (text do 10 normostran);
  • volný útvar na téma: Univerzita a já (text do 10 normostran).

O výsledcích soutěže rozhodne odborná komise, ve které zasednou básník, překladatel a dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý, literární expertka a členka Literárněvědné společnosti Jana Vrajová a spisovatel, scenárista a spoludržitel Českého lva Michal Sýkora. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2023.


PODMÍNKY A NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
Soutěžní příspěvky je nutné zaslat v termínu na e-mail: tomas.krejcirik@upol.cz s předmětem „Literární soutěž UP“. Texty musí být v obvyklých standardních elektronických formátech, ideálně DOC nebo PDF, v takové podobě, že jde s textem dále pracovat (lze ho kopírovat).

Musí být u nich i tyto vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • e-mail, mobil,
  • fakulta, ročník, studovaný obor.

Účastnit se mohou studenti/studentky všech forem studia ze všech fakult UP. Texty mohou být v češtině a slovenštině, práce v jiných jazycích nejsou přijímány. Normostranou se míní strana textu o 30+ řádcích a 1800 znacích (včetně mezer).

Pro splnění podmínek soutěže musí být dodány všechny uvedené údaje a sounáležitosti. Případné dotazy pište na e-mail tomas.krejcirik@upol.cz.

Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže