Radek Touš

Jablka v trávě

3. 9. 2020 – 10:05
do snu
nastupuji vlakem
ona se usmívá
když mezi stanicemi
řvu růži

•••

5. 9. 2020 – 21:20
poslední dveře se zabouchly
zvěř vstoupila
hlouběji do vsi
před domy
ztroskotané vraky aut
a všelijaké harampádí
jen v kostele se ještě svítilo

tma
dírou v plotě požírá
střepy od večeře

•••

24. 1. 2021 – 23:15
zahrál v sadu
na prázdné rukávy

•••