Stránky Spisovatelé a literatura UP vznikly s cílem informovat primárně o literatuře a spisovatelích těsněji či vzdáleněji spojených s Univerzitou Palackého v Olomouci, a to nejen v perspektivě přítomné, ale i minulé a snad i budoucí. Na této základně, vzešlé z aktivit katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP, se tak setkávají informace o projektech populárně-vzdělávacích (viz cyklus autorských besed a čtení Ex libris) s výsledky badatelské činnosti (lexikon Spisovatelé UP), ale své místo zde mají také  aktuální sdělení o soutěžích a jiných akcích, ve kterých studentští či pedagogičtí kolegové zkoušejí a představují své literární pokusy a snahy (viz Literární soutěž pro studenty UP).

Dokladem toho, že původní zaměření naší webové platformy se rozšiřuje a přesahuje hranice UP dokládá CS sekce, která má za cíl sledovat a rozvíjet těsné a jedinečné sepětí české a slovenské literatury.

Těšíme se rovněž na návrhy, které k nám, jak doufáme, doputují od čtenářů našich stránek – ti se tak mohou proměnit v jejich spolutvůrce.

Závěrečné poděkování pak patří kolegům Vítovi Gvoždiakovi a Vladimíru Poláchovi, kteří nám zásadně pomohli s technickým provedením našeho záměru.

Lubomír Machala