Stránky Spisovatelé a literatura UP vznikly s cílem informovat o literatuře a spisovatelích těsněji či vzdáleněji spojených s Univerzitou Palackého v Olomouci, a to nejen v perspektivě přítomné, ale i minulé a snad i budoucí. Na této základně, vzešlé primárně z aktivit katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP, by se měly setkávat informace o projektech populárně-vzdělávacích (viz cyklus autorských besed a čtení Ex libris) s výsledky badatelské činnosti (lexikon Spisovatelé UP), ale své místo by zde měly také najít aktuální sdělení o soutěžích a jiných akcích, ve kterých studentští či pedagogičtí kolegové budou moci vyzkoušet svá literární nadání.  Těšíme se rovněž na návrhy, které k nám, jak doufáme, doputují od čtenářů našich stránek – ti se tak mohou proměnit v jejich spolutvůrce. Závěrečné poděkování pak patří kolegům Vítovi Gvoždiakovi a Vladimíru Poláchovi, kteří nám zásadně pomohli s technickým provedením našeho záměru.

Lubomír Machala

 23. 3. 2013