Základní informace

Ex libris
Rok zahájení: 2007
Organizátor: prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. a katedra bohemistiky Filozofické fakulty v Olomouci
Místo konání: FF UP v Olomouci

Cyklus literárních setkání Ex libris vznikl jako pokračování besed a autorských čtení, které prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc., organizoval a moderoval v letech 1997-2007 jako dramaturg festivalu doprovázejícího olomoucký knižní veletrh Libri. Pozvání na Ex libris přijali spisovatelé z nejzkušenějších (Eva Kantůrková, Pavel Kohout, Arnošt Lustig, Vladimír Páral nebo Ludvík Vaculík), besedovali a četli rovněž autoři na vrcholu popularity (Antonín Bajaja, J. H. Krchovský, Patrik Ouředník, Petr Šabach, Michal Viewegh), stejně jako tvůrci, kteří se z hlavního literárního proudu vymykají (Lubomír Martínek, Vít Ondračka). V neposlední řadě Ex libris představují také literáty a literátky na začátku jejich spisovatelské dráhy, jako tomu bylo třeba v případě Jakuby Katalpy, Blanky Kostřicové či Petry Soukupové. Vítanými hosty jsou i slovenští spisovatelé a spisovatelky všech generací (Ivan Štrpka, Viliam Klimáček, Michal Habaj, Jana Pácalová aj.).