Kategorie: výtvarník

Alois BAUER

* 1. 7. 1954 Šternberk Narodil se ve Šternberku jako Alois Němčík, středoškolská studia absolvoval na Gymnáziu v Uničově. Následně vystudoval na FF UP v Olomouci obor čeština a estetická výchova. Studia dokončil v roce 1978 po úspěšném obhájení magisterské práce ze staroslověnštiny (vedoucím práce byl Miroslav Komárek). Za studií ho výrazně ovlivnili vyučující z […]

Miloslav HOLEC

* 20. 11. 1925, Olomouc Odborné výtvarné vzdělání v oboru užitá reklamní grafika absolvoval u firmy Rolný v Prostějově (1941–1944) a pedagogické vzdělání jako mimořádný posluchač výtvarné výchovy na PdF UP (1949–1952). Mimo svou profesní výtvarnou činnost pracoval i v oblasti národopisné (stal se vedoucím uměleckého souboru Horenka), patří k zakládajícím členům skupiny Ohnisko, která významně ovlivnila umělecký život […]