Miloslav HOLEC

* 20. 11. 1925, Olomouc

zdroj: Bohuslav Červinka

zdroj: Bohuslav Červinka

Odborné výtvarné vzdělání v oboru užitá reklamní grafika absolvoval u firmy Rolný v Prostějově (1941–1944) a pedagogické vzdělání jako mimořádný posluchač výtvarné výchovy na PdF UP (1949–1952). Mimo svou profesní výtvarnou činnost pracoval i v oblasti národopisné (stal se vedoucím uměleckého souboru Horenka), patří k zakládajícím členům skupiny Ohnisko, která významně ovlivnila umělecký život v Olomouci, od roku 1963 pořádal pravidelné Ateliérové dny ve Slovanském domě, v roce 1996 je přenesl do barokní knihovny Klášterního Hradiska. Publicisticky spolupracoval či nadále spolupracuje např. s periodiky Ruch práce, Kulturně společenské otázky a příležitostně přispívá do regionálního tisku. Články taktéž doprovází svými ilustracemi, stejně tak jako své sbírky veršů i sbírky svých básnických kolegů (je např. autorem výtvarného doprovodu ke sbírce Zbyňka Šišky Bosé lásky).

Klíčovým tématem Holcovy poezie je láska – k ženě, k přírodě, k tradicím. V jeho verších zaznívají folklórní noty, básník, ač vyrůstal v Olomouci (konkrétně v Neředíně), se jazykově i motivicky přimyká spíše k básníkům jižní či jihovýchodní Moravy – jeho básně chutnají po víně, voní čerstvě posečenou travou, zní houslemi, cimbálem a šuměním vody, Holcovy doprovodné kresby často zobrazují ženy oblečené v tradičních moravských krojích. Nesmíme opomenout ani kresby žen oděných pouze v rouše Evině, Holcovo umění básnické ani výtvarné však nikdy nepůsobí nemístně, nahotu a erotiku vždy přece jen ponechává poněkud zastřenou a zahalenou, odkrývá jen tolik, aby vyvolal pocit letmého dotknutí krásy, něhy, harmonie.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Z uzlíčku poetických záplat (BB 1995); Holec 1925–2000 (BB 2000); Podívaj sa cérečko, jak mě píše pérečko: poezie, kresby, úvahy: voděnka – víno – mudrování (BB 2007);  Rosení, osení, sen: Chrámová píseň rosu dejte nebesa (BB 2009).
Výbory: Stopy v čase (BB 2003).
Příspěvky ve sbornících: O múze olomoucké a lidech kolem ní (2003); Haná v poezii (2008); Verše z [(22)2 + 22] ateliérů (2010).

LITERATURA

Studie a články: -mv-: Jak se rodí malíř, Hanácký kurýr 1995, č. 44; B. Kolář: Ateliérový den Miloslava Holce, Hanácké noviny 12. 12. 1995; B. Kolář: Tvůrčí osobnost, pro Olomouc evidentně blahodárně, in: Z paměti literární Olomouce 2 (2006); -das-: Klub vyzdobila lehká ruka osmdesátníka, Prostějovský den [České Budějovice] 12. 4. 2006; -gor-: Jak potkal myšlenku v rosném ránu, Prostějovský den [České Budějovice] 19. 4. 2006; D. Sekanina: Bohém Holec si dnes v Duze zalistuje svými Stopami v čase: dnešní den je poslední, kdy se můžete potěšit jeho obrazy, Prostějovský den [České Budějovice] 10. 5. 2006; -bk- (B. Kolář): Štíření v Olomouci, in: Almanach Literárního klubu Olomouc 2006–2011 (2011); -bk- (B. Kolář): Vernisáž výstavy Fotografové, filmaři, grafici a ilustrátoři LKO, in: Almanach Literárního klubu Olomouc 2006–2011 (2011).
Recenze: Rosení, osení, sen: M. Blahynka: Za básníka a kreslíře Holce, Obrys – Kmen 2010, č. 23.
Rozhovory: A. Melkusová: Miluji slunce, moře a víno, Olomoucký den 1. 7. 2005; M. Čermáková-Obršálová: Miloslav Holec – malíř, básník, Kdy-kde-co v Olomouci 2005, č. 11.

UKÁZKA Z OHLASŮ

O hloubce Holcovy poezie svědčí jeho přístup k jazyku. Ke každému slovu dokáže objevit dostatek synonymních výrazů, jež do básně vkládá jako kaskádu poetických přístavků, které i všední jev promění v polyekranovou záři. Síla jeho výrazu se násobí tématem: ne ve smyslu aristokratickém a výjimečném, ale naopak v objevování krásy, která je každému na dosah ruky.
B. Kolář: Tvůrčí osobnost, pro Olomouc evidentně blahodárně, in: Z paměti literární Olomouce 2 (2006), s. 316.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autorka hesla: Iva Chomiszaková (2012)
Aktualizace hesla: 25. 10. 2012 (ich)
Aktualizace bibliografie: 25. 10. 2012 (ich)

Napsat komentář